Loskomen van problematisch middelengebruik of een verslaving is niet eenvoudig. Het is wel mogelijk.