Met het bewustwordingsproject werkt ABS-zorgprofessionals aan het bespreekbaar maken van problematisch middelengebruik en verslaving in de gezondheidszorg. Eén van onze belangrijkste doelen is bewustwording creëren dat verslaving een te behandelen ziekte is en een veilige werkomgeving creëren waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn.

Om dat te bereiken zijn drie producten voor artsen ontwikkeld. Deze producten kunnen ook door andere zorgprofessionals gebruikt worden.

  • ABS-artsen toolkit met voorbeeldbeleid ‘Werken in de gezondheidszorg: middelengebruik en verslaving’
  • E-learning ‘Verslaving onder artsen – zo herken je problematisch middelengebruik en verslaving’
  • Onderwijsmodule ‘Zo maak je problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar’

Hiermee kunnen zorgprofessionals en organisaties in de zorg aan de slag om problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar te maken.

De ABS-artsen toolkit bevat handvatten waarmee een gezond en veilig werk- en leerklimaat kan worden gecreëerd waarin verslaving als ziekte wordt behandeld en problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. Dit begint bij een duidelijk beleid.

In de toolkit vindt u een beleidsplan gericht op middelengebruik en verslaving. Dit format kunt u als handvat gebruiken om beleid voor uw eigen organisatie te formuleren en te implementeren of om bestaand beleid te optimaliseren. Om dit te kunnen implementeren in uw organisatie heeft ABS-artsen ook een handreiking en een communicatieplan ontwikkeld.

Daarnaast bevat de toolkit handvatten om signalen van verslaving te herkennen, praktische tips om met elkaar in gesprek te gaan en ondersteunende casussen en artikelen.

Download het beleidsplan in de ABS-artsen toolkit, inclusief handreiking om aan de slag te gaan in uw organisatie.

Hoe herkent u problematisch middelengebruik en verslaving bij uw collega-arts? Wat is uw rol als u iets vermoedt? En hoe kunt u hierover in gesprek gaan? Door het volgen van de e-learning ‘Verslaving onder artsen – zo herken je problematisch middelengebruik en verslaving’ vergroot u uw kennis over de risico’s van middelengebruik en verslaving, de signalen van verslaving bij zorgprofessionals en hoe u dit bespreekbaar kunt maken.

Andere zorgprofessionals kunnen de e-learning ‘Verslaving onder artsen – zo herken je problematisch middelengebruik en verslaving’ gratis volgen.

Voor co-assistenten en a(n)ios hebben we de onderwijsmodule ‘Verslaving onder artsen – zo maak je problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar’ ontwikkeld. De onderwijsmodule is geaccrediteerd met 4 accreditatiepunten en bestaat uit de e-learning ‘Verslaving onder artsen – zo herken je problematisch middelengebruik en verslaving’ (1 punt) en een groepsbijeenkomst (3 accreditatiepunten) die wordt voorafgegaan door een thuisopdracht.

Voor artsen die al langere tijd werkzaam zijn is de onderwijsmodule ook geschikt als verdiepingsmodule.

Deze onderwijsmodule kunnen opleidingen van andere zorgprofessionals als basis gebruiken voor het eigen onderwijs.

Download de handleiding voor begeleiders en al het opleidingsmateriaal in de ABS-artsen toolkit.