bespreekbaar maken

Komt u ook in actie als u vermoedt dat een collega-arts te maken heeft met problematisch middelengebruik of een verslaving?